fbpx

Uçuş İptal Tazminatı Nedir?

Bir havayolu şirketi bir uçuşu çeşitli nedenlerle iptal edebilir. Bazen zorlu hava koşulları veya güvenlik riskleri gibi sorunlar, havayollarının uçuşu gerçekleştirmemesine yol açan durumlar yaratabilir.

Bir havayolu uçuşunuzu iptal ettiğinde, uçuş iptali tazminatı almaya hak kazanabileceğinizi biliyor muydunuz? Bir AB yasası olan EC 261, yolculara belirli kriterlerin karşılanması koşuluyla uçuş iptali için geri ödeme alma hakkı verir.

EC 261 Avrupa Yasal Düzenlemesi kapsamında hak sahibi iseniz, havayolu şirketi size 600 €’ya varan uçuş iptal tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Hangi Durumlar Uçuş İptali Sayılır?

Bir uçuş iptalinde iki taraf vardır, (i) havayolu ve (ii) yolcu. Uçak pisti terkedemezse, havayolu uçuşu iptal edilmiş olarak değerlendirir. EC 261, iptal edilen bir uçuşu şu şekilde tanımlar:

“Önceden planlanmış ve en az bir kişi için rezervasyon yapılan bir uçuşun gerçekleşmemesi.”

Yolcu olarak, uçuşunuzun iptal edilmiş sayılması için: Siz veya sizin adınıza birisinin söz konusu uçuş için bir bilet almış olması gerekir.

Rötarlı bir uçuşun, iptal edilmiş bir uçuş sayılmadığını unutmayın. Ancak, belirli kriterler karşılanırsa, gecikmeli uçuşlar için de 600 €’ya kadar tazminat ödenebilir.

Did You Have a Flight Cancellation Recently?

Tazminatınızı kontrol ediniz

Uçuş İptal Tazminatına Başvurmak için Uygun Şartları Taşıyor Musunuz?

EC 261 sayılı AB Yasası uyarınca, aşağıdaki koşulları taşıyorsanız iptal edilen uçuşunuz için parasal tazminat hakkınız olacaktır…

-İptal edilen uçuşun AB üyesi ülkelerden kalkacak (herhangi bir havayolu şirketinden) veya AB üyesi ülkelere inecek (havayolu şirketinin AB merkezli olması şartıyla) şekilde rezerve edilmiş olması gerekir.

-Uçuşun rezerve edildiğine dair bir rezervasyon onayınız (uçuş numarası, yolcu adı vb. Bilgileri içeren) olması gerekir. Aslında burada ulaşılmak istenen temel şey, uçuş kimliği ile şahsınızın doğrulanabilir bir şekilde ilişkilendirilebilmesidir.

-Havayolu, uçuşun iptal edildiğini yolcuya kalkış tarihine 14 günden daha kısa süre kala bildirmişse.

-Uçuşunuz “teknik zorluklar” veya “operasyonel koşullar” gibi normal sebeplerle iptal edilmişse. Avrupa Adalet Divanı (ECJ), verdiği kararlarda defalarca bu sebeplerin “olağanüstü şartlar” kapsamında nitelendirilmediğini karara bağladı; bu da demek oluyor ki, böyle bir durumda, havayolları EC 261 yükümlülüklerine uyarak tazminat ödemeli.

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yakın tarihli bir kararına göre, uçuş personelinin katıldığı grevler “olağanüstü şartlar” kapsamına girmiyor.

Ücret İadesi ya da Rerouting (yeni uçuş rezervasyonu) + Tazminat

EC 261 AB Düzenlemesine göre, bir uçuş iptal edildiğinde, aşağıdakilerden birini seçmelisiniz:

1) Biletin başlangıçta satın alındığı fiyat üzerinden gerçekleşen maliyetinin tamamının yedi gün içinde geri ödenmesi ve -sizin için geçerliyse- ilk kalkış noktasına bir dönüş uçuşu.
Ya da

2) Nihai varış noktasına, olabilecek en erken tarihte benzer koşullarda yeni bir uçuş planlaması, ya da daha geç bir tarihte, benzer koşullarda yeni bir uçuş planlaması.

Tazminat hakkı, ücret aidesi ve rerouting (yeni uçuş rezervasyonu) arasındaki ilişki nedir?

Ücret iadesi ya da rerouting (yeni uçuş rezervasyonu) + tazminat! Ücret iadesi ve rerouting (yeni uçuş rezervasyonu) kavramları, tazminatten farklı konulardır.

İhbar Zamanın Önemi

Havayolu, iptali uçuşa 14 günden daha kısa bir süre kala tarafınıza bildirirse, EC 261 kapsamında tazminat hakkına sahip olabilirsiniz.

Ücretsiz İkramlar

Havayolunun size çözüm önerisi sunmasını beklediğiniz sırada, uçuş bilgilerinize bağlı olarak bir dizi ücretsiz ikram hakkınız vardır.
Havayolu şirketi size, gecikme süresi boyunca (i) yiyecek (ii) içecek ve (iii) iki telefon görüşmesi, telefaks veya faks mesajı ve e-posta gönderim hizmetlerini içeren, iletişim imkânı sağlaması gerekir.
Geceleme durumunda, havayolunun size konaklama ve havaalanı otel ve otel havaalanı transfer hizmeti sunması zorunludır.

Kabin Yükseltme ve Düşürme

Tarafınıza alternatif bir uçuş teklif edildiyse ve uçuş sınıfınız yükseltilmişse, havayolunun sizden ekstra ücret alma hakkı yoktur. Öte yandan, uçuş sınıfınız düşürüldüyse, başlangıçta bilet için ödediğiniz bedelin % 30 – % 75’ini geri alma hakkına sahipsiniz.

Hangi Durumlarda Havayolu Yolcuları EC 261 Kapsamında Değerlendirilmez?

Notice of cancellation given 14 or more days in advance

Havayolunun, uçuşa 14 gün veya daha uzun bir süre kala yolculara uçuş iptalini bildirdiği durumlarda, EC 261 tazminatı söz konusu değildir.

Olağanüstü Haller Kapsam Dışıdır

Rötar eğer “olağanüstü haller” altında gerçekleşmişse, havayolu sorumluluktan muaf tutulabilir.

EC 261 düzenlemesi, gecikmeyi etkileyen “olağanüstü haller” oluşması durumunda, havayolunun EC 261 tazminatına ilişkin tüm sorumluluklardan kurtulduğunu belirtir.

Olağanüstü haller, şiddetli hava koşulları, yıldırım düşmesi, acil tıbbi durumlar, havaalanı çalışanlarının grevleri veya hava trafik kontrol grevleri, hava trafik kontrolü kısıtlamaları, havaalanı radarının beklenmedik işlevsizliği, siyasi karışıklık gibi durumlardır…

Kar Yağışı, Doğrudan Olağanüstü Koşullar Arasında Kabul Edilmez

Aslında bu, Havayolunun gecikmeyi önleyip önleyemeyeceğine bağlıdır. Sezgisel bir yaklaşımla, aynı anda hareket eden diğer uçuşlar gözlemlenmektedir. Eğer diğer uçuşlar havalanabiliyorlarsa, o zaman havayolu şirketinin zamanında kalkışı sağlamak için bir şey yapma ihtimalinin olduğu varsayılır.

Havayollarındaki Grevler Olağanüstü Durum Olarak Kabul Edilmez

Avrupa Adalet Divanı’nın aldığı son kararda, uçuş personelinin kendi içerisinde yaptığı grevlerin olağanüstü haller kapsamında değerlendirilemeyeceğine dair bir karar verilmiştir.

Bu sebeple, havayolu şirketi çalışanlarının katıldığı grevlerin neden olduğu iptal ve rötarlar için havayollarının tazminat ödemesi gerekir.

Ücretsiz Uçuşlar

Ücretsiz (örneğin, kabin ekibi) ya da doğrudan ya da dolaylı olarak halka açık olmayan indirimli bir ücretle seyahat eden yolcular uçuş iptal tazminatına hak kazanamazlar.
Not: Bu, bir başkası (bir özel şirket veya kamu kurumu) tarafından satın alınmış bir biletle seyahat eden kişilerin tazminat almaya uygun olmadığı anlamına gelmez! Sadece seyahat ücretini ödemeden ücretsiz veya promosyon bilet ile seyahat eden kişiler tazminat mevzuatının dışında kalmaktadır.

Uçuşunuz Iptal Olduğunda Atacağınız Adımlar

EC 261 uyarınca tazminat talebinde bulunacaksanız, söz konusu havayolunun size direnç göstermesi beklenebilir. Avrupa Yasalarına uymak zorunda olmaları, tazminatı ödeme sorumluluğundan kaçmayacakları anlamına gelmez. Avrupa Birliği’ne gidiyorsanız veya Avrupa Birliği’nden seyahat ediyorsanız, bir uçuş gecikmesi yaşamanız halinde yapmanız gerekenler:
Uçuşunuz iptal olduğunda, şunları unutmayın:

-Biniş kartınızı ve diğer uçuş belgelerinizi saklayın. Ne kadar fazla belge sunabilirseniz o kadar iyidir!

-Havayolu personeline rötar sebebini sorun.

-Rötar ile ilgili kanıtınız olsun (örneğin, uçuş bilgilerini gösteren elektronik board’a ait fotoğraflar ya da havayolu ile yapılan ve gecikmeyi teyit eden bir görüşme kaydı).

-Havayolu şirketinden yiyecek-içecek masraflarınızın ödenmesini talep edin.

-Tazminat haklarınızdan feragat etmenize neden olacak hiçbir şey imzalamayın.

-Gecikmeniz beş saati geçmişse çözülmesini bekleyin ya da uçuşunuzu sonlandırın.

-Gerekmesi halinde, havayolundan sizi bir otele yerleştirmesini talep edin.

-Uçuşun gecikmesi nedeniyle ekstra para harcamanız gerektiyse, masraf fişlerinizi saklayın.

Was Your Flight Canceled Recently?

Tazminatınızı kontrol ediniz

EC 261 düzenlemesinin sağladığı başka bir hak var mı?

Ek Tazminat

Avrupa Birliği EC 261 Düzenlemesi uyarınca tazminat almaya hak kazansanız bile, bu, daha fazla tazminat talep etme hakkınız olmadığı anlamına gelmez. Bu kural, gönüllü olarak rezervasyonlarından vazgeçen yolcular için geçerli değildir. Unutmayın, EC 261 uyarınca hak kazandığınız tutar, alabileceğiniz herhangi bir ek tazminattan düşülebilir.

Yolcuları Uçuş İptal Tazminatından Haberdar Etme Zorunluluğu

Avrupa EC 261 düzenlemesi hakkında bilgilendirilmek en temel hakkınızdır. Tüm havayolları, faaliyet gösterdikleri tüm havalimanlarında, yolcuları tazminat hakları konusunda bilgilendirmek ve bilgileri check-in kontuarlarının yakınındaki bir yere yerleştirmek zorundadır. Eğer yasal metni daha detaylı incelemek isterseniz, EC 261’in tam metnini de okuyabilirsiniz.

Tazminat Hakkı Mı Kazandınız? Inspecto Sizin Adınıza Süreci Takip Etsin

-Parasal tazminat için uygun olup olmadığınızı hızlı bir şekilde doğrulayabiliriz.

-Tüm yasal süreci havayoluyla birlikte ele alacağız.

-Hiçbir şekilde riske girmiyorsunuz. Tazminat talebi sürecinde başarılı olursak, yalnızca o zaman ücret talep edeceğiz.

-Tazminat talebini başarılı şekilde sonlandırdıktan sonra, seçtiğiniz hesaba tazminatınızı göndereceğiz.

Uçuş iptal tazminatı nasıl hesaplanır?

EC 261 kapsamında alacağınız tazminat tutarı üç faktöre dayanır:

1) Uçuş mesafesi

2) Uçuşunuzun AB sınırları içinde olup olmadığı

3) Başka bir uçuşa rerouting (yeniden rezervasyon) kabul ettiyseniz gecikmenin uzunluğu

Alternatif bir uçuşu kabul ederseniz uçuş tazminatınız yarıya indirilebilir.

Bir Bağlantı Uçuşum Var – Tüm Seyahatim Tazminat Kapsamına Girer Mi?

Tek bir uçuşunuz varsa, seyahat mesafesi ve uçuşun AB içinde olup olmadığı, AB orijinli taşıyıcıyla fakat AB dışında olup olmadığı gibi faktörler, hak kazanacağınız tazminat tutarını belirler. Aktarmalı bir seyahat durumunda, tazminatınızın yalnızca uçuşun belli bir kısmı için hesaplanması mümkündür.
Tam tazminat için, seyahatiniz belli başlı koşulları karşılamalıdır:

-Uçuşlar, kalkış noktasından varış noktasına kadar tek bir seyahat olarak satın alınmış olmalıdır.

-Uçuş gecikmeniz EC 261 kapsamına girmelidir.
Bu havayolunun neden olduğu gecikmeler farklı havayolu şirketlerinin sonraki uçuşlarını etkilese bile, bir havayolu bir soruna yol açarsa, genellikle kendi uçuşlarından sorumlu tutulur.
Tazminata hak kazanıp kazanmadığınızı kontrol etmenin en hızlı yolu aşağıdaki butona basmaktır:

Was Your Flight Canceled Recently?

Tazminatınızı kontrol ediniz

Uçuş İptal Oldu, Peki Şimdi Ne Yapacağım?

-Biniş kartınızı ve diğer uçuş belgelerinizi saklayın. Ne kadar fazla belge sunabilirseniz o kadar iyidir!

-Havayolu personeline rötar sebebini sorun.

-Rötar ile ilgili kanıtınız olsun (örneğin, uçuş bilgilerini gösteren elektronik board’a ait fotoğraflar ya da havayolu ile yapılan ve gecikmeyi teyit eden bir görüşme kaydı).

-Havayolu şirketinden yiyecek-içecek masraflarınızın ödenmesini talep edin.

-Tazminat haklarınızdan feragat etmenize neden olacak hiçbir şey imzalamayın.

-Gecikmeniz beş saati geçmişse çözülmesini bekleyin ya da uçuşunuzu sonlandırın.

-Gerekmesi halinde, havayolundan sizi bir otele yerleştirmesini talep edin.

-Uçuşun gecikmesi nedeniyle ekstra para harcamanız gerektiyse, masraf fişlerinizi saklayın.

Uçuşu İptal Ettiğinizde Paranızı Geri Alabilir Misiniz?

Rezervasyonu yapılmış bir uçuşa binmemeye karar verdiğinizde, havayolu şirketinin hizmet şartlarına göre haklarınız değişkenlik gösterebilir.

Bazı durumlarda, uçuşunuzu iptal ettiğinizde eksiksiz bir geri ödeme alma hakkınız olabilir. Diğer durumlarda, yalnızca ücret ve vergileri geri alma hakkınız olur. Her havayolu şirketinin bunun için kendi prosedürleri vardır.

Tazminat başvurumu yapmak için bir süre sınırı var mı?

EC 261 uyarınca tazminat hakkınız zaman aşımına uğrar, bu nedenle talebinizi yapmadan önce Zamanaşımı Sürelerini bilmek önemlidir.

Bu süre, ülkeler arasında farklılık gösterir ve havayolunun genel merkezinin nerede olduğu veya havayoluyla ilgili davalarda hangi mahkemenin yetkili olduğuna göre değişir.

Genel olarak, zaman aşımı süresi üç yıldır, ancak bazı ülkelerde daha da fazla olabilir.

Was Your Flight Canceled Recently?

Tazminatınızı kontrol ediniz

Find out if you're owed by airline companies

Tazminatınızı kontrol ediniz
Copy link